AKTUELLT

Nyhet

2019-11-07

Nettoälgar de 3 senaste åren, klicka här

Nyhet

2019-10-07

Årets tilldelning klicka på fliken tilldelning

Nyhet

2019-10-07

 

 

För att veta vad som  händer och pågår i vårt Älgskötselområde, detta en sida till våra jägare o markägare.

 

 

Resultat från spillningsinventeringen nu uppdaterad: 

  •  Resultat 2012, 14,9 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2013, 12,4 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2014, 11,2 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2015, 9,0 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2016, 8,8 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2017, 8,5 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2018, 8,5 älgar/1000 ha
  •  Resultat 2019, 5,78 älgar/1000 ha

 

HULT ÖSTRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 20 ÅR

Efter avslutad jakt så har älgskötselområdet jagat "tillsammans" i 20 år. Under åren har det totalt fällts 720 älgar mycket mer finns att läsa i den samlade statistiken, FÖLJ LÄNK

Hemsidan är under uppdatering, ni får ha lite förtröstan (gammalt kommer att rensas bort och nyheter kommer till). Maila mig gärna bilder (OBS endast levande djur) och kom med förslag på förbättringar. /Martin

 

Vårt Älgskötselområde

 

Hult Östra Älgskötselområde bildades i januari 1998, ändamålet var och är att

* Skapa förutsättningar för god älgvård samt planmässig beskattning av den gemensamma älgstammen enligt den upprättade älgskötselplanen. Förenkla kontakten mellan jaktlagen samt det formella förfarandet kring jakten.

Älgskötselområdet har till största delarna varit intakt sedan bildandet och det ingår 13 jaktlag som tillsammans förvaltar älgstammen på ca. 10 500 ha.

Området är i huvudsak beläget i Hult och Ingatorps församling, öster om Eksjö och gränsar med sin nordliga del mot Östergötlands län.

 

 [counter] Har besökt denna sida