Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 150819

Närvarande:

Jan-Erik Johansson   Åke Nilsson   Torgny Johansson   K-G Axelsson

Jan Spjuth   Oskar Gustafsson   Bengt Svahn   Gert-Ove Ekenmo

Peter Karlsson   Magnus Andersson   Tommy Axelsson   Martin Jarl

Robert Karlsson   Magnus Bogren   Niclas Moberg

  1. Magnus hälsade alla och öppnade mötet.
  2. Magnus redogjorde för mötet med Älgskötselgruppen samt för vår spillningsinventering som visar på 8,2 älgar/1000 ha i vinterstam.
  3. På grund av den minskade älgstammen föreslår styrelsen följande tilldelning denna säsong:

                             Tjur          Hondjur          Kalv

Bogård                   1                 1                   3

Kongseryd              1                 1                   3

Norra Parken          1                 1                   2

Havik-Norrsunda     1                                      3

Södra Parken          1                                     2

Dödringshult                               1                  3

V Ekås                                        1                  2

Nödjehult                 1                                     3

Holmen                    1                                     3

Gummarp                Valfri vuxen                     1

Kyrkan                     Valfri vuxen                     1

Ödeholmen              Valfri vuxen                       1

Hällehult                                                          1

 

Styrelsen föreslår även att vi jagar till nyår .Därefter endast skyddsjakt.

Detta gäller de tio första jaktdagarna och kan revideras på styrelsemöte Torsdagen den 22 okt. Kl 18.30 Jl-Byggs kontor.

4. Magnus väntar fotfarande på Kronskötselplanen

5..Årsmötet bestämdes till Söndagen den 27 September Kl 18.00 på Nytomtavallen.

6. Beslutades att i vår ge en ny info över spillningsinventering

7. Vi har uder säsongen fått en kviga trafikdödad.

8. Niclas sköter som vanligt rapport till viltdata.

9. Kongseryd har fått mera mark. Vi ansluter den nästa säsong.

10. Magnus tackade och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Peter Karlsson