Styrelsemöte i Hult östra älgskötselområde Eksjö 22/10 2015

 1. Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till mötessekreterare valdes Martin Jarl
 3. Niclas Moberg redogjorde för den tjuvskjutna älgtjuren på DödringsHult/Brokabovägen. Skjuten med ett lågt skott i bröstet, lågt hjärtskott med en trolig flyktsträcka på ca 60-70 meter. Utgångshålen är identiska så det finns en teori om att den är skjuten med helmantlad kula. Stor 10taggare på 7,5år.
 4. Representanter från de olika jaktlagen avger rapport om nettoälgar.

26 st/tjurar, 16st ko/kviga, 20st ko+1kalv, 4st ko+2kalv.2 Oidentifierade

Totalt: 96st älgar, varav 26st tjurar, 40 hondjur, 28st kalvar.

Niclas räknade ut att vi i nuläget hade en reproduktion på 0,67 kalvar/vuxet hondjur.

Vidare statistik kommer att finnas på ö.s.o hemsida.

 1. Magnus förklarade att Länsstyrelsen hade utsett Lars Wiktorsson till besiktningsman för vårt område, med uppgift att t.ex. förklara älgar som uttjänta.
 2. Magnus redogjorde för att kronskötselplanen var godkänd av länsstyrelsen, sent om sidor. Den kom dagen innan jakten började. Svenska jägareförbundet hade haft synpunkter på könsfördelningen, och de ansåg att tilldelningen bör ligga på 4st hind och 4st kalvar. Vår plan ligger på 1st hjorttjur, 2st hindar, och 4st kalvar.

Jakten ska bedrivas som avlysningsjakt, och det innebär att man måste kolla av ä.s.o hemsida vad som är skjutet innan man går på jakt, och snarast möjligt efter skjutet eller påskjutet djur ska det inrapporteras till Niclas Moberg.

 1. Niclas redogjorde för övrig dödlighet på älg, och då fanns det 2st tjurar och 1st kviga påkörda på riksväg 40, vid Nödjehult, samt den tjuvskjutna tjuren på Brokabovägen.
 2. Det redovisades goda slaktvikter på årets älgkalvar, 61-72kg.
 3. Skyddsjakt kommer att utredas och eventuellt godkännas av Magnus Bogren tillsammans med någon från älgförvaltningsgruppen.
 4. Södra kronoparken beviljades fortsatt jakt på kalv, detta efter en fråga från representanten då det framkom att de skjutet på en kalv som visade sig vara bom, samt att en tjur skjutits för mycket, vilket kommer att avräknas på nästa års tilldelning.
 5. Representant från Havik-Norrsunda redogjorde för händelsen med en möjligt påskjuten älgtjur, som sedermera visa sig vara oskadd, detta konstaterades efter långt spårarbete och samarbete med grannlag.
 6. Det diskuterades om det var läge för att flytta fram älgjakten 1-2 veckor då det finns signaler som pekar på att älgarna vid nuvarande jakttid är i brunst.
 7. Det kommenterades att det var dålig uppslutning på årsmötet, t.o.m att inte alla jaktlag var representerade. Vid eventuell omröstning är det viktigt att lagen är välrepresenterade.
 8. Gert-Ove Ekenmo dementerade eventuella rykte att V-Ekås hade planer på att gå ur ä.s.o .
 9. Det beslutades att Magnus Bogren alltid ska justera styrelseprotokollen.
 10. Nästa möte bestämdes till 10/1 2016 kl. 17,00 på J-L Bygg.
 11. Magnus förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

Hult 2015-10-22.

Mötessekreterare: Martin Jarl

 

___________________________________

 

 

Justeringsman: Magnus Bogren

 

___________________________________