Datum           2010-08-25

Plats              Bellö

 

Ej närvarande:

Representant från Havik, Kyrkan, kassören och sekreteraren.

 

 1. Ordf. hälsande alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Redovisning av ingående jaktlag, reflektioner; Flera upplever efter uteblivna observationer och med ”magkänslan” att älgstammen har minskat?
 3. Fallvilt; 15 rådjur och 2 älgar påkörda på vägen Hult – Bruzaholm under vintern. Älgarna påträffades ej.
 4. Hemsidan; www.hultostra.dinstudio.se finns upplagd (alla tyckte den var bra) till en fortsatt kostnad av c:a 1200:-/år. Den kan upparbetas med protokoll, älgskötselplan och med eftersöksekipage. Beslut; Detta skall vi ha! Adressen kan ev ändras.
 5. Viltdata; Beslut; M Bogren valdes till ansvarig och arbetet kommer att lämnas över från ordf. efterhand.
 6. Administrativt arbete i älgskötselområdet; Ordf. fortsätter arbetet.
 7. SVA och fortsatt statistikinsamling; Det blir ingen fortsatt uppföljning av Jonas tidigare arbete under 2010. Beslut; Egen insamling av käkar samt vägning skall fortsätta.
 8. Kommande älgskötselplan; Beslut; Arbetsstarten med den kommer att ske efter höstens jakt. Lagen uppmanas att diskutera och skapa goda förutsättningar tills pappersarbetet startar. Alla var överens om att ledstjärnan bör var en hög kvalité på älgstammen.
 9. Kommande årsmöte; Beslut; Genomförs mån den 20/9 kl 1900 på Nytomtavallen.  Sprid detta inom lagen. Någon gästföreläsare kommer att inbjudas.
 10. Avskjutning 2010/2011; Skall vara enl planen.
 11. Kassören har ordet; Ej närvarande (jobbar)

12. Övrigt; Alla lag bör representeras vid alla möten, ersättare skall utses om förhinder uppstår. Småviltsrapporteringen skall inte fortsätta inom skötelområdet, utan varje jaktlag rapporterar sin avskjutning. Ev rovdjurs (lo) observationer (fångst) kan rapporteras till Bengt Svahn som vidarebefordrar det till kontaktman.

 

 

 

Niclas Moberg                    Håkan Löfgren                  

Ordf.                                   Tf Sekr.