Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 101108

 

Närvarande: Karl-Gustav Axelsson      Håkan Lövgren                 Åke Nilsson

                       Torgny Johansson           Niclas Moberg                  Gert-Ove Ekenmo

                       Peter Karlsson                 Magnus Bogren                Bengt Svahn

 Tommy Axelsson             Weine Karlsson

 

 

 

  1. Ordförande Niclas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

  1. Vi redogjorde för våra ”nettoälgar” och för vår älgobs, samt vad som skjutits hittills. Samtidigt konstaterades att vi troligtvis har en stabil älgstam och i många områden gott om älg. Resultaten visas på vår hemsida.

 

  1. Under hösten har fallvilt hittats, skadade djur avlivats. Under denna punkt beslutades att om veterinär måste tillkallas för att besiktiga ett skjutet skadat djur skall kostnaderna betalas gemensamt av älgskötselområdet.

 

  1. Vår hemsida ligger nu på www.hultostra.se     Alla medlemmar var positiva till hemsidan och till det arbete som Niclas lägger ner på denna.

 

  1. Kommande älgskötselplan diskuterades och lagen fick framföra sina synpunkter. En sammanställning kommer att visas på hemsidan. Vi uppmanades av Niclas att diskutera förslagen hemma i jaktlagen till nästa träff.

 

  1. Vi diskuterade problemet med påskjutna älgar som går undan, och beslutade följande: Om en påskjuten älg går undan och efter eftersök inte hittas, och det finns blod på skottplatsen och i löpan, skall älgen avräknas från tilldelningen. Glöm här inte samarbete med grannlag.

 

  1. Beslutades att hålla ett nytt styrelsemöte i början av januari för att sammanställa vår nya älgskötselplan. Kallelse kommer.

 

  1. Niclas tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

Peter Karlsson