Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 110907

 

Närvarande:

Torgny Johansson          Åke Nilsson                                            Robert Karlsson

Tommy Axelsson             Bernhard Issal                 Gert-Ove Ekenmo

Håkan Lövgren                Niclas Moberg                  Peter Karlsson

Bengt Svahn                    K-G Axelsson                   Magnus Bogren

Weine Karlsson

 

1

Niclas öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2

 Vi diskuterade vad vi har sett av vilt sedan sist.

3

 Vi har hittills fått en tjur och tre hondjur påkörda.

4

 Hemsidan diskuterades och berömdes.

5

 Vår älgskötselplan ligger fortfarande på remiss, men vi har fått muntligt besked att vi får jaga denna säsong efter det som vi har föreslagit i planen.

6

 Enligt det nya älgförvaltningssystemet verkar det som om Östra Eksjö får gå ihop med Ydre och Södra Kinda, men inget är bestämt ännu. Bestämt är dock att vi får jaga älg från 10/10 till 29/2.

7

 Vi beslutade att hålla årsmöte den 29 Sept på Nytomtavallen kl. 18.30. Eftersom alla jaktlag var representerade gäller detta som en kallelse. Vi beslutade även att till årsmötet föreslå följande:

 -          Tilldelning av älgar enligt vår nya älgskötselplan.

-          Många kor kan ha kastat foster i denna stränga vinter, varför vi, om vi kan, skall spara stora   kraftiga kor.

-          Vi följer de nya jakttiderna för älg.

-          Ytterligare tilldelning av kalv kan aktualiseras vid styrelsemöte i november.

 

8

Vår kassör var ej närvarande varför vår ekonomi får redovisas vid årsmötet.

 

9.   Vid övriga frågor bad vi Torgny att prata med ”Janne Bygg” om vi kan

       använda deras lokaler till styrelsemöte i fortsättningen.

  

      Håkan Lövgren har varit på en information om flyginventering av älg och han

       informerade oss om detta.

 

  1. Niclas tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

 

Peter