Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 121022

 

Närvarande:  Niclas Moberg   Robert Karlsson  Jan Spjuth   Åke Nilsson   Gert-Ove Ekenmo   K-G Axelsson   Torgny Johansson   Bengt Svahn   Tommy Axelsson   Martin Jarl   Magnus Andersson   Peter Karlsson   Jan-Erik Johansson

 

 1. Niclas hälsade alla välkomna och dagordningen godkändes.
 2. Till ordförande valdes Niclas och till sekreterare Peter.
 3. Vi diskuterade årsmötet och vår ansvarsfrihet. I övrigt gick årsmötet bra, tråkigt bara att så få jägare  kommer.
 4. Kontaktuppgifter och nytt PM  finns på vår hemsida. Ett fel har dock smugit sig in. Fällavgift för kalv är 200 kr. Nya kontaktuppgifter kommer inom kort.
 5. Vi diskuterade vår nuvarande älgstam och konstaterade att vi troligtvis har något mindre älgar än förra året och att vi har stora lokala variationer.
 6. ”Nettoälgarna” redovisades. Resultatet kommer inom kort på vår hemsida.
 7. Vår avskjutning hittills är 7 tjurar, 6 hondjur, 7 tjurkalvar, 8 kvigkalvar.
 8. Niclas påminner oss att lämna in käkar för åldersbestämning.
 9. Följande jaktlag tilldelades ytterligare en kalv: Havik-Norrsunda, Västra Ekås, Södra Parken. Vid behov  kan andra lag söka ytterligare tilldelning av kalv.
 10. Vi beslutade att på vår hemsida bara visa bilder på levande djur.
 11. Niclas påminde oss om val av ny ordförande till nästa år.
 12. Övriga frågor.

 

Det är för mycket dumt prat i våra radioapparater. Tänk på radiodisciplin!

Tänk på vad ni säger och på hur ni uttrycker er!

 

En älg som blivit påskjuten och skadats skall avräknas och betalas.

 

Swedbank har till Nödjehult framfört en ursäkt angående avisering av inbetalningen till Älgskötselområdet (Kjell Oskarsson)

 

Fällavgift för älgkalv är 200 kr (Se punkt 4 ovan).

 

Nästa möte bestämdes till 4 December. JL Bygg Kl: 18.30. Detta gäller som kallelse.

 

 1. Niclas avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna.

 

   Vid protokollet:

 

  Peter Karlsson