Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 131024

Närvarande:

Magnus Bogren   Gert-Ove Ekenmo   Robert Karlsson   Jan Spjuth

Peter Karlsson   Åke Nilsson   Weine Karlsson   Jan-Erik Johansson

K-G Axelsson   Tommy Axelsson   Niclas Moberg   Magnus Andersson

  1. Magnus hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
  2. Vi redovisade jaktresultat hittills, redovisade ”nettoälgar”, samt diskuterade bedömningen av årets mängd av älg. V. Ekås, Nödjehult, Stiftet, Bogård-Havik bedömer mindre med älg. Övriga lag normalt eller gott om älg, men troligtvis en viss minskning av stammen. Konstaterades att vi har färre dubbelkor i år. Flera lag aviserade att avvakta med avskjutning av vuxna hondjur men jakt på kalv fortsätter.
  3. Niclas ber oss att fortsätta att skicka in uppgifter över fällda älgar.
  4. Ingen extra tilldelning av kalv för närvarande
  5. Nästa älgskötselplan skall vara färdig före 1 april. Vi uppmanades att i jaktlagen diskutera våra önskemål inför kommande år. En ny mall för älgskötselplan skall finnas på vår hemsida.
  6. Nästa möte bestämdes till Onsdag den 4 Dec Kl.18.30 på JL-Bygg. Då skall vi även börja med älgskötselplanen. K-G står för fikat.
  7. Under övriga frågor diskuterades bl.a. vikten av att övningsskjuta och om det är dags att kräva godkända skjutprov inför jakten.
  8. Magnus tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Peter Karlsson