Statistik och uppföljningar

En del av arbetet i ett älgskötselområde är att samla och utvärdera statistik och uppfölningar. Genom detta arbete kan vi följa förändringar i älgstammen och därefter fatta beslut som ligger till grund för våran älgskötselplan. Vi är väl medvetna om att vårt älgskötselområde är "litet" och siffrorna inte ar statistiskt användbara, men vi ser trender i älgstammens förändring.

Följande flikar är resultatet av vårt arbete.