Protokoll, Styrelsemöte Hult Östra Älgskötselområde 20180819

 • Ordf. Martin Jarl öppnade mötet
 • Martin valdes till mötesordförande
 • Undertecknad valdes till sekreterare
 • Martin redogjorde för spillningsinventeringen och förklarade att korrigeringar gjorts utifrån inlämnat och redovisat material. Korrigerat resultat är 8,52 älgar/1000 ha. Målet i älgskötselplanen är 8 älgar/1000 ha
 • Licens/jaktlag beslutade att till årsmötet framhålla den enligt älgskötselplanen redovisade avskjutningsmål
 • Avskjutning av tjurar enligt älgskötselplan, dvs. avlysningsjakt med totalt 5 tjurar. Avskjutning rapporteras omgående på supertext.
 • Från tidigare möten har man haft som målsättning att starta älgjakten senare, detta för att brunsten skall vara avslutad. Målet har varit jaktstart 20 oktober ( 8 oktober är enligt länstyrelsen, jakt på älg tillåten ). Merparten av jaktlagen kommer att starta älgjakten 20 oktober eller senare. Följande jaktlag har dock meddelat att man börjar tidigare
  • Gummarp 13 oktober
  • Södra Parken 15 oktober
  • Norra Parken 15 oktober
 • Martin informerade från ÄFG-älgförvaltningsgruppens samrådsmöte. ÄFG ligger i stort på tänkt mål gällande vinterstam 7,5-8 älgar/1000 ha. ÄBIN visar på en ökad älgbetning med 10 %, detta kan sannolikt till delar förklaras med en lång vinter.
 • Kronskötselplanen ( beslut efter mötet ) är godkänd av länsstyrelsen, fällt kronvilt rapporteras på supertext
 • Martin delade ut blanketter som skall undertecknas av jaktledare, vice jaktledare där man samtycker med att vi i älgskötselområdet hanterar personuppgifter enligt GDPR
 • Årsmötet kommer att hållas 23 september kl. 17.00 Nifsarpsskolan
 • Marin avslutade mötet.

 

Vid pennan / Niclas Moberg