Jaktsäsongen 2017/18 Resultat            
Jaktlag   Tjur Hondjur kalv        
Bogård/Havik 1 0 3        
Kongseryd   1 1 2        
N-kronoparken   1 0 1        
Havik /Norrsunda   0 0 2        
S-kronoparken   1 1 1        
DödringsHult 0 0 2        
V-Ekås   0 1 2        
NödjeHult   1 0 0        
Gummarp   0 0 0        
Kyrkan   0 0 2        
Ödholmen   0 0 0        
Hällehult   0 1 1        
Holmen   0 1 1        
Summa   5 5 17        
                 
                 
Jaktsäsongen 2017/18 2018-19              
Jaktlag   Vuxen Tjur Hondjur kalv      
Bogård/Havik 2 1 1 3      
Kongseryd   2 1 1 3      
N-kronoparken   1     3      
Havik /Norrsunda   1     2      
S-kronoparken   0     2      
DödringsHult 1     2      
V-Ekås   1     2      
NödjeHult   1     2      
Gummarp   1     1      
Kyrkan   1     1      
Ödholmen Valfri vux 1     1      
Hällehult   0     1      
Holmen   1     2      
Summa   13     25      
                 
5 st tjurar och 8 hondjur Avlysningsjakt på tjurar gäller där efter är det hondjur lovligt