Jaktsäsongen 2019/2020 Tilldelning            
Jaktlag   Vuxen Tjur Hondjur  Kalv      
Bogård/Havik  2        
Kongseryd    1 1        
N-kronoparken    1  ingen        
Havik /Norrsunda    1          
S-kronoparken    1          
DödringsHult  1     1      
V-Ekås    1          
NödjeHult    1          
Gummarp    1        
Kyrkan    1 1        
Ödholmen    1          
Hällehult              
Holmen    1          
                 
     4 tjurar utdelade återstår 2 st pottjurar i övrigt skjuts hondjur