Hult östra älgskötselområde

Avstämningsmöte 2018-10-28 plats Nifsarpsskolan Eksjö

 • Martin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 • Martin valdes till att leda mötet.
 • Till mötessekreterare valdes Tommy Axelsson.
 • Martin presenterade på projektor ett brev från Niclas Moberg där informationen var att Dödringshults jaktlag är upplöst och att Niclas Mobergs plats i styrelsen upphör.
 • Niclas har under sina 15 År i Hult Östras älgskötselområde varit delaktig som ordförande och byggt upp en statistik och dokumentation som kan följas bakåt i tiden och även användas som verktyg för kommande förvaltningsår.
 • Niclas Moberg kommer detta jaktåret 2018/19 att hjälpa oss med statistik och inrapporteringar som finns som överenskommelse sedan innan, där emot uppdrag som finns för kommande År måste styrelsen med hjälp av valberedning ersätta Niclas insatser.
 • Styrelsen och älgskötselområdet tackar Niclas för det jobb och engagemang som är utfört under dessa 15År.
 • Redovisade netto älgar 2018/1918st Ensam ko/kviga3st Ko med två kalvar 13st Oidentifierade
 • 1st Ensam kalv
 • 14st Ko med en kalv
 • 32st Tjurar
 • Fällda älgar 2018/19 Dödringshult 1 kalvNödjehult 1 hondjur Bogård/havik 1 tjur 2 kalvar Västra Ekås 1 tjur
 • Havik Norrsunda 1 tjur 1 kalv
 • Holmen 1 tjur 1 kalv (1 kronhjort-tjur)
 • Kongseryd 1tjur
 • Stiftet 1 hondjur
 • Bruza Norra 1kalv
 • Övrigt Kassör Kjell Oscarsson påminner oss om att vi är tydliga när vi betalar fällavgifter så att det inte finns någon tveksamhet om vad som är betalat och från vem.
 •  
 • Start av älgjakten de kommande tre jaktåren diskuterades och tredje lördagen i Oktober var en start som styrelsen föreslår och ska diskuteras i alla ingående lag tills nästa styrelsemöte för att komma fram till en gemensam start av älgjakten.
 • Nästa möte  Vid protokollet Tommy Axelsson
 • Hult 2018-11-02
 • Söndagen den 3 Februari klockan 17:00