Protokoll styrelsemöte 190825 Hult Östra ÄSO

 

Följande jaktlag var representerade : Kongseryd, Kongseryd/stiftet, Bogård-Havik, N Parken, Gumarp, Holmen, Ödholmen, Havik-Norrsunda, V Ekås, Hällehult, S Parken, Dödringshult, Nödjehult.

.

 1. Till mötesledare utsågs Martin Jarl
 2. Till mötessekreterare utsågs Markus Ronnfors

 

 1. Webmaster ÄSO: P-J Olaison agerar webmaster för ÄSO intill årsmötet 2019. Rekrytering av ny webmaster måste ske. Jaktlagen inventerar inom lagen.

 

 1. Trafikdöda/ annan dödlighet: En älgtjur har i närtid blivit påkörd mellan Hult och Bruzaholm.

 

 1. Avskjutning 2018/2019: Denna gicks igenom och listan korrigerades.

 

 1. Tilldelning 2019/2020: Tilldelningen gicks igenom lagvis.  Styrelsens förslag är att skjuta fler tjurar (6 st istället för 4). Martin kontrollerar detta med Älgförvaltningsgruppen/Länsstyrelsen. I syfte att skjuta färre hondjur kom styrelsen fram till att Ödholmen, Havik Norrsunda, S Parken, Dödringshult, V Ekås, Nödjehult och Holmen har möjlighet att byta ett hondjur mot en tjur. Dock får endast totalt 2 tjurar skjutas av nämnda lag.

 

 1. Arbetsgrupp älgskötselplan: Magnus Bogren, Peter Lundqvist, Steve Ivarsson och Mikael Sjöqvist bildar arbetsgrupp i syfte att ta fram ny älgskötselplan.

 

 1. Älgjaktstart: Denna infaller den tredje lördagen i oktober 2019, 2020 0ch 2021.

 

 1. Administratör viltdata: Respektive älglag lyfter frågan internt i syfte att få fram ny administratör.

 

 1. Jakttid 2019/2020: Vuxna älgar jagas tom 20191231, kalvar tom 20200131.

 

 1. Spillningsinventering 2019: Denna har genomförts enligt plan.

 

 1. ÄSO Hemsida Hemsidan diskuterades. Det finns ett stort intresse att ha sidan kvar, dock bör den städas då det upplevs som att det finns för mycket information där.

 

 1. Årsmöte 2019: Årsmöte ÄSO hålls 20190922  klockan 19:00 på Nifsarps Fordonsgymnasieskola. Ostkaka kommer att finnas för förtäring.

 

 1. Övrigt: Inget.

 

 1. Nästa styrelsemöte: Inget datum sattes utan ordförande kallar via Supertext.