Vårt Älgskötselområde

Hult Östra Älgskötselområde bildades i januari 1998, ändamålet var och är att

* Skapa förutsättningar för god älgvård samt planmässig beskattning av den gemensamma älgstammen enligt den upprättade älgskötselplanen. Förenkla kontakten mellan jaktlagen samt det formella förfarandet kring jakten.

Älgskötselområdet har till största delarna varit intakt sedan bildandet och det ingår 13 jaktlag som tillsammans förvaltar älgstammen på ca. 10 500 ha.

Området är i huvudsak beläget i Hult och Ingatorps församling, öster om Eksjö och gränsar med sin nordliga del mot Östergötlands län.