Protokoll

För att kunna delge information från styrelsemöte och årsmöte, finns nu protokoll samlade under denna sida

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.